19 april 2019

Een installatiebedrijf dat het beste voor heeft met zijn klanten en medewerkers investeert als vanzelfsprekend in kwaliteit en veiligheid. Nijhof Installatietechniek is zo’n bedrijf en heeft ValQ Training + Advies gevraagd structureel mee te kijken in de dagelijkse praktijk op de werkvloer en bouwplaats. “Zo zijn wij jaren geleden al betrokken bij de certificering voor de normen VCA en BRL6000, waarvoor met onze hulp een passend managementsysteem is opgezet”, vertelt adviseur Roy Bouwmeester. “Nu richt onze ondersteuning zich met name op het onderhouden van het bestaande kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem en het implementeren van nieuwe verbetermaatregelen.”

De ondersteuning van ValQ richt zich voor het grote gros op veiligheid. Volgens Bouwmeester kun je veiligheid conform de Arbowet goed vergelijken met een stoel, waarbij het zitvlak het werkveld van Nijhof symboliseert. “De eerste stoelpoot staat voor de inventarisatie van alle risico’s”, legt Bouwmeester uit. “In het kader van de wettelijke verplichting hebben we halverwege 2018 opnieuw alle activiteiten inclusief de bijbehorende risico’s voor Nijhof in kaart gebracht en vastgelegd in een Dynamische Risico Inventarisatie & Evaluatie.” Maatregelen om deze risico’s te voorkomen óf te verminderen naar een acceptabel niveau – denk aan de keuring van gereedschap en het op orde hebben van de persoonlijke beschermingsmiddelen – vormen de tweede stoelpoot.

Praktische instructies
De derde stoelpoot bestaat uit instructies. “Medewerkers moeten namelijk wel weten hoe zij de verschillende maatregelen moeten toepassen”, aldus Bouwmeester. “Zo komt Nijhof iedere maand met een nieuwsbrief, waarin steeds een ander veiligheidsthema wordt uitgelicht. Ook is er veel aandacht voor specifieke cursussen en opleidingen.” Bij de vierde stoelpoot komt Bouwmeester letterlijk zelf ook om de hoek kijken. “Deze poot staat voor toezicht en daar help ik invulling aan te geven door op verzoek van Nijhof eens per maand een werkplek op de bouw te inspecteren.”

Meer bewustwording
Met deze maandelijkse werkplekinspecties kiest Nijhof heel bewust voor continuïteit in veiligheid. “Door met de voorman rond te lopen, krijg ik een goed beeld van wat ze doen en wat de risico’s zijn en dat biedt mij iedere keer weer input om bijvoorbeeld de instructies nóg specifieker te maken. In de praktijk zijn medewerkers toch vooral met de inhoud bezig en kunnen zaken als uitstekende steigerbuizen of openliggende vloersparingen snel worden vergeten. Dat vraagt om bewustwording; in de hele bouw- en installatiewereld als vijfde stoelpoot dé uitdaging voor toekomst.”

Op 16 april 2019 hebben wij met elkaar weer een mooie bevestiging van onze inspanningen gekregen, aangezien we de jaarlijkse externe audit VCA* én BRL 6000 opnieuw met goed gevolg hebben afgesloten!

Reacties

Terug naar overzicht

Meer