Verslaving: ‘Bij ons in het dorp gebeurt het niet’

Verslaving: ‘Bij ons in het dorp gebeurt het niet’

Als werkgever willen we dat werknemers goed kunnen presteren en plezier hebben. Om twee redenen: we geven om onze mensen en we geven om ons bedrijf, in die volgorde. Ogen en oren open dus, want ‘ieder huisje z’n kruisje’.

2 miljoen mensen
Een van die kruisjes heet verslaving, een taboe onderwerp. Onterecht, want verslaving is een ziekte. De meesten zeggen: bij ons in het bedrijf of dorp gebeurt het niet. Dat klopt niet, het gebeurt overal. In totaal zijn er in Nederland ongeveer 2 miljoen mensen die verslaafd zijn of een middel misbruiken. Wat alcohol betreft: ruim twintig procent van de beroepsbevolking is excessief drinker, vijf procent probleemdrinker (drinkgedrag gaat dan gepaard met lichamelijke, geestelijke of sociale problemen).

Wij hebben ook medewerkers die kampen met verslaving. Een aantal is er open over, en wat we niet weten, weten we (nog) niet.

De kerk en de huisarts
Verslaving is een lastig onderwerp, zoals alle onderwerpen waarbij je je begeeft in de privésfeer van medewerkers lastig zijn. Welke rol heb je als werkgever te vervullen? Een steeds grotere, merk ik. De kerken lopen leeg, de huisarts heeft geen tijd meer. Nou haal ik er veel voldoening uit om mensen te helpen een volgende stap te zetten in hun leven, maar al zou dat niet zo zijn: als werkgever heb je niet langer een keuze. De tijd waarin een baas zei ‘Los eerst je problemen op en kom dan maar eens weer’, ligt ver achter ons.

Wie heeft het anno 2024 nog over de werk-privébalans? Werk en privé zijn een symbiotische relatie aangegaan. Ze hebben elkaar nodig. De werknemer speelt zelf voor dirigent, maar kan daarbij terugvallen op een coachende en faciliterende werkgever. Alleen: we kunnen pas iets betekenen voor medewerkers als ze hun problemen en uitdagingen op tafel leggen. Daarom proberen we taboes te doorbreken, het goede voorbeeld te geven en onze hand uit te steken.

Praat erover, praat erover
En zo kwam het dat we tijdens onze laatste vitaliteitsmiddag in een afgeladen zaal Reimink aandacht besteedden aan het onderwerp verslaving. We liepen onder meer een vitale wandeling en luisterden naar een praatje van een specialist van Tactus verslavingszorg. Wat we ervan leerden? Er zijn vele vormen van verslaving, en vooral: voor een verslaving kies je niet. Alleen dat al opent deuren. Om Lucky Fonz III te citeren:

Als je niet meer weet wat je zeggen moet
Praat erover, praat erover